Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0937241506 (Zalo)
Trí vĩnh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Trí vĩnh

 • *** MS nhân viên: 001
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 24cm
Mr thanh
Giá: 8.000.000K

Nick name: Mr thanh

 • *** MS nhân viên: 003
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 23cm
Mình Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Mình Duy

 • *** MS nhân viên: 004
 • Năm sinh: 1993
 • Hàng dài: 22cm
Tài k
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tài k

 • *** MS nhân viên: 005
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 21cm
Đông
Giá: 1.500.000K

Nick name: Đông

 • *** MS nhân viên: 006
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 22cm
Tâm
Giá: 3.000.000K

Nick name: Tâm

 • *** MS nhân viên: 121
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Thế anh
Giá: 2.000.000K

Nick name: Thế anh

 • *** MS nhân viên: 119
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Nguyên
Giá: 1.500.000K

Nick name: Nguyên

 • *** MS nhân viên: 117
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Thương
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thương

 • *** MS nhân viên: 118
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Thông
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thông

 • *** MS nhân viên: 120
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Ken
Giá: 1.500.000K

Nick name: Ken

 • *** MS nhân viên: 115
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Việt
Giá: 1.500.000K

Nick name: Việt

 • *** MS nhân viên: 114
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 113
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 21cm
Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 111
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Tài
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tài

 • *** MS nhân viên: 112
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Lịch
Giá: 2.000.000K

Nick name: Lịch

 • *** MS nhân viên: 108
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Nguyễn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nguyễn

 • *** MS nhân viên: 109
 • Năm sinh: 2000
 • Hàng dài: 20cm
Phúc
Giá: 1.500.000K

Nick name: Phúc

 • *** MS nhân viên: 110
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Tú
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tú

 • *** MS nhân viên: 107
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Tùng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Tùng

 • *** MS nhân viên: 116
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 20cm
Lộc
Giá: 1.500.000K

Nick name: Lộc

 • *** MS nhân viên: 106
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Nam
Giá: 1.500.000K

Nick name: Nam

 • *** MS nhân viên: 105
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Khôi
Giá: 1.200.000K

Nick name: Khôi

 • *** MS nhân viên: 104
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Duy
Giá: 2.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 075
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 20cm
Đạt
Giá: 1.500.000K

Nick name: Đạt

 • *** MS nhân viên: 076
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 19cm
Huỳnh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Huỳnh

 • *** MS nhân viên: 077
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Phát
Giá: 1.200.000K

Nick name: Phát

 • *** MS nhân viên: 078
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 18cm
An
Giá: 1.500.000K

Nick name: An

 • *** MS nhân viên: 102
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 103
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 19cm
Bin
Giá: 1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** MS nhân viên: 074
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 18cm
Phong
Giá: 1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 073
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Rinn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Rinn

 • *** MS nhân viên: 68
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 20cm
Nguyên
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nguyên

 • *** MS nhân viên: 71
 • Năm sinh: 196
 • Hàng dài: 19cm
Bình
Giá: 1.000.000K

Nick name: Bình

 • *** MS nhân viên: 066
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 19cm
Thinh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thinh

 • *** MS nhân viên: 067
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Anh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Anh

 • *** MS nhân viên: 65
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 19cm
Hoàng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 065
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Hoàng anh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hoàng anh

 • *** MS nhân viên: 064
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Toàn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Toàn

 • *** MS nhân viên: 062
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Khoa
Giá: 1.500.000K

Nick name: Khoa

 • *** MS nhân viên: 062
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 21cm
0937241506
0937241506
0937241506