Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0937241506 (Zalo)
Long
Giá: 1.500.000K

Nick name: Long

 • *** MS nhân viên: 038
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 22cm
Mr hưng
Giá: 3.500.000K

Nick name: Mr hưng

 • *** MS nhân viên: 55
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Huynh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Huynh

 • *** MS nhân viên: 13
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 18cm
Lee V
Giá: 1.200.000K

Nick name: Lee V

 • *** MS nhân viên: 54
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 19cm
Kiên
Giá: 1.500.000K

Nick name: Kiên

 • *** MS nhân viên: 25
 • Năm sinh: 1994
 • Hàng dài: 21cm
Cường
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** MS nhân viên: 23
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 19cm
Tâm
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** MS nhân viên: 24
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Thuận
Giá: 1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** MS nhân viên: 42
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 20cm
Bin
Giá: 1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** MS nhân viên: 41
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Manhb
Giá: 1.500.000K

Nick name: Manhb

 • *** MS nhân viên: 42
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Huy phạm
Giá: 1.500.000K

Nick name: Huy phạm

 • *** MS nhân viên: 041
 • Năm sinh: 1994
 • Hàng dài: 23cm
Khánh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Khánh

 • *** MS nhân viên: 039
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 22cm
Bảo
Giá: 1.500.000K

Nick name: Bảo

 • *** MS nhân viên: 040
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 22cm
Trung
Giá: 2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** MS nhân viên: 135
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Luân
Giá: 1.500.000K

Nick name: Luân

 • *** MS nhân viên: 153
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Thắng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thắng

 • *** MS nhân viên: 154
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
0937241506
0937241506
0937241506