Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0937241506 (Zalo)
Tuấn
1.500.000K

Nick name: Tuấn

 • *** Mã số: 138
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 20cm
Khôi
1.500.000K

Nick name: Khôi

 • *** Mã số: 137
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Sơn
1.200.000K

Nick name: Sơn

 • *** Mã số: 134
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Phát
1.500.000K

Nick name: Phát

 • *** Mã số: 133
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Phụng
2.000.000K

Nick name: Phụng

 • *** Mã số: 132
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Phong
1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** Mã số: 131
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Hưng
1.500.000K

Nick name: Hưng

 • *** Mã số: 130
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
an
1.500.000K

Nick name: an

 • *** Mã số: 129
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Đông
1.500.000K

Nick name: Đông

 • *** Mã số: 128
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Đoàn
1.500.000K

Nick name: Đoàn

 • *** Mã số: 126
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 20cm
Tùng
1.200.000K

Nick name: Tùng

 • *** Mã số: 127
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Nghĩa
2.000.000K

Nick name: Nghĩa

 • *** Mã số: 125
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 20cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 135
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Mr hưng
3.500.000K

Nick name: Mr hưng

 • *** Mã số: 55
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Lee V
1.200.000K

Nick name: Lee V

 • *** Mã số: 54
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Huynh
1.200.000K

Nick name: Huynh

 • *** Mã số: 13
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Kiên
1.500.000K

Nick name: Kiên

 • *** Mã số: 25
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 21cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 24
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Cường
1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** Mã số: 23
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 41
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Manhb
1.500.000K

Nick name: Manhb

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Huy phạm
1.500.000K

Nick name: Huy phạm

 • *** Mã số: 041
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 23cm
Bảo
1.500.000K

Nick name: Bảo

 • *** Mã số: 040
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 22cm
Kin
1.200.000K

Nick name: Kin

 • *** Mã số: 8
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 7
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 046
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Thịnh
1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** Mã số: 045
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Khánh
1.500.000K

Nick name: Khánh

 • *** Mã số: 136
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
0937241506
0937241506
0937241506