Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0937241506 (Zalo)
Danh
1.200.000K

Nick name: Danh

 • *** Mã số: 189
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Trí
1.200.000K

Nick name: Trí

 • *** Mã số: 188
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Bảo
1.200.000K

Nick name: Bảo

 • *** Mã số: 187
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 20cm
Tín
1.200.900K

Nick name: Tín

 • *** Mã số: 184
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 20cm
Nam
1.500.000K

Nick name: Nam

 • *** Mã số: 185
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Nam
1.500.000K

Nick name: Nam

 • *** Mã số: 184
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Tâm
1.500.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 181
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Vương
1.200.000K

Nick name: Vương

 • *** Mã số: 180
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 20cm
Nhật
1.200.000K

Nick name: Nhật

 • *** Mã số: 178
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Hiếu
1.200.000K

Nick name: Hiếu

 • *** Mã số: 177
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Cường
1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** Mã số: 176
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Nghĩa
1.200.000K

Nick name: Nghĩa

 • *** Mã số: 175
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 19cm
Trường
1.200.000K

Nick name: Trường

 • *** Mã số: 186
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Nghĩa
1.500.000K

Nick name: Nghĩa

 • *** Mã số: 185
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Thắng
1.500.000K

Nick name: Thắng

 • *** Mã số: 154
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Luân
1.500.000K

Nick name: Luân

 • *** Mã số: 153
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 135
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Mr hưng
3.500.000K

Nick name: Mr hưng

 • *** Mã số: 55
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Lee V
1.200.000K

Nick name: Lee V

 • *** Mã số: 54
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Huynh
1.200.000K

Nick name: Huynh

 • *** Mã số: 13
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Kiên
1.500.000K

Nick name: Kiên

 • *** Mã số: 25
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 21cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 24
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Cường
1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** Mã số: 23
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Quân
1.200.000K

Nick name: Quân

 • *** Mã số: 158
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Kin
1.200.000K

Nick name: Kin

 • *** Mã số: 8
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 7
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Cỏ
1.200.000K

Nick name: Cỏ

 • *** Mã số: 183
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Huy
1.500.000K

Nick name: Huy

 • *** Mã số: 182
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Hoàng
1.500.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 179
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 046
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Thịnh
1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** Mã số: 045
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Khánh
1.500.000K

Nick name: Khánh

 • *** Mã số: 136
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
0937241506
0937241506
0937241506