Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0931622570(Zalo)
Phong
1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** Mã số: 073
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Nguyên
1.200.000K

Nick name: Nguyên

 • *** Mã số: 71
 • *** Năm sinh: 196
 • *** Hàng dài: 19cm
Rinn
1.200.000K

Nick name: Rinn

 • *** Mã số: 68
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 20cm
Anh
1.500.000K

Nick name: Anh

 • *** Mã số: 65
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 19cm
Bình
1.000.000K

Nick name: Bình

 • *** Mã số: 066
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 19cm
Thinh
1.500.000K

Nick name: Thinh

 • *** Mã số: 067
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Hoàng
1.500.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 065
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Hoàng anh
1.200.000K

Nick name: Hoàng anh

 • *** Mã số: 064
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Khoa
1.500.000K

Nick name: Khoa

 • *** Mã số: 062
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 21cm
Toàn
1.200.000K

Nick name: Toàn

 • *** Mã số: 062
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 19cm
Ray
1.500.000K

Nick name: Ray

 • *** Mã số: 061
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Thương
1.500.000K

Nick name: Thương

 • *** Mã số: 060
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 21cm
Mr hưng
3.500.000K

Nick name: Mr hưng

 • *** Mã số: 55
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Lee V
1.200.000K

Nick name: Lee V

 • *** Mã số: 54
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Huynh
1.200.000K

Nick name: Huynh

 • *** Mã số: 13
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Kiên
1.500.000K

Nick name: Kiên

 • *** Mã số: 25
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 21cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 24
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Cường
1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** Mã số: 23
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 41
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Manhb
1.500.000K

Nick name: Manhb

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Huy phạm
1.500.000K

Nick name: Huy phạm

 • *** Mã số: 041
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 23cm
Bảo
1.500.000K

Nick name: Bảo

 • *** Mã số: 040
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 22cm
Kin
1.200.000K

Nick name: Kin

 • *** Mã số: 8
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 7
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 046
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Thịnh
1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** Mã số: 045
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
0931622570
0931622570
0931622570