Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0931622570(Zalo)
Trí vĩnh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Trí vĩnh

 • *** MS nhân viên: 001
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 24cm
Mr thanh
Giá: 8.000.000K

Nick name: Mr thanh

 • *** MS nhân viên: 003
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 23cm
Mình Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Mình Duy

 • *** MS nhân viên: 004
 • Năm sinh: 1993
 • Hàng dài: 22cm
Tài k
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tài k

 • *** MS nhân viên: 005
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 21cm
Đông
Giá: 1.500.000K

Nick name: Đông

 • *** MS nhân viên: 006
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 22cm
Phong
Giá: 1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 073
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Rinn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Rinn

 • *** MS nhân viên: 68
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 20cm
Nguyên
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nguyên

 • *** MS nhân viên: 71
 • Năm sinh: 196
 • Hàng dài: 19cm
Bình
Giá: 1.000.000K

Nick name: Bình

 • *** MS nhân viên: 066
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 19cm
Thinh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thinh

 • *** MS nhân viên: 067
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Anh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Anh

 • *** MS nhân viên: 65
 • Năm sinh: 1999
 • Hàng dài: 19cm
Hoàng
Giá: 1.500.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 065
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Hoàng anh
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hoàng anh

 • *** MS nhân viên: 064
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Toàn
Giá: 1.200.000K

Nick name: Toàn

 • *** MS nhân viên: 062
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Khoa
Giá: 1.500.000K

Nick name: Khoa

 • *** MS nhân viên: 062
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 21cm
Ray
Giá: 1.500.000K

Nick name: Ray

 • *** MS nhân viên: 061
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 19cm
Thương
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thương

 • *** MS nhân viên: 060
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 21cm
Win
Giá: 2.000.000K

Nick name: Win

 • *** MS nhân viên: 059
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 24cm
Bao
Giá: 1.500.000K

Nick name: Bao

 • *** MS nhân viên: 057
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 19cm
Ken
Giá: 1.200.000K

Nick name: Ken

 • *** MS nhân viên: 056
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 20cm
Quangb
Giá: 1.500.000K

Nick name: Quangb

 • *** MS nhân viên: 054
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Hoàng k
Giá: 1.500.000K

Nick name: Hoàng k

 • *** MS nhân viên: 055
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 20cm
Tùngm
Giá: 1.500.000K

Nick name: Tùngm

 • *** MS nhân viên: 053
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 19cm
Quangk
Giá: 1.200.000K

Nick name: Quangk

 • *** MS nhân viên: 051
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 18cm
Slim
Giá: 1.200.000K

Nick name: Slim

 • *** MS nhân viên: 050
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Bin
Giá: 1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** MS nhân viên: 051
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Hảo
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hảo

 • *** MS nhân viên: 049
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 20cm
Mỹ đen
Giá: 1.500.000K

Nick name: Mỹ đen

 • *** MS nhân viên: 048
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Thanh lịch
Giá: 2.000.000K

Nick name: Thanh lịch

 • *** MS nhân viên: 047
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Mạnh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Mạnh

 • *** MS nhân viên: 044
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 20cm
Đức
Giá: 1.200.009K

Nick name: Đức

 • *** MS nhân viên: 043
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Quang
Giá: 1.500.000K

Nick name: Quang

 • *** MS nhân viên: 042
 • Năm sinh: 1995
 • Hàng dài: 20cm
Ken
Giá: 1.200.000K

Nick name: Ken

 • *** MS nhân viên: 041
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 21cm
Khắc vỹ
Giá: 1.500.000K

Nick name: Khắc vỹ

 • *** MS nhân viên: 040
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 20cm
Tùng
Giá: 1K

Nick name: Tùng

 • *** MS nhân viên: 038
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 19cm
Ken hồ
Giá: 1K

Nick name: Ken hồ

 • *** MS nhân viên: 039
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 21cm
Quy triệu
Giá: 1.500.000K

Nick name: Quy triệu

 • *** MS nhân viên: 019
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 21cm
Nhân
Giá: 1.200.000K

Nick name: Nhân

 • *** MS nhân viên: 020
 • Năm sinh: 1997
 • Hàng dài: 21cm
Tâm
Giá: 1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** MS nhân viên: 021
 • Năm sinh: 1998
 • Hàng dài: 22cm
Viên
Giá: 1.500.000K

Nick name: Viên

 • *** MS nhân viên: 022
 • Năm sinh: 1996
 • Hàng dài: 21cm
0931622570
0931622570
0931622570