Ông trùm trai gọi
 
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0931622570(Zalo)
Win
2.000.000K

Nick name: Win

 • *** Mã số: 059
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 24cm
Bảo lập
1.500.000K

Nick name: Bảo lập

 • *** Mã số: 058
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 19cm
Bao
1.500.000K

Nick name: Bao

 • *** Mã số: 057
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 19cm
Ken
1.200.000K

Nick name: Ken

 • *** Mã số: 056
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Hoàng k
1.500.000K

Nick name: Hoàng k

 • *** Mã số: 055
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Quangb
1.500.000K

Nick name: Quangb

 • *** Mã số: 054
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Tùngm
1.500.000K

Nick name: Tùngm

 • *** Mã số: 053
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Quangk
1.200.000K

Nick name: Quangk

 • *** Mã số: 051
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 051
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Slim
1.200.000K

Nick name: Slim

 • *** Mã số: 050
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Hảo
1.200.000K

Nick name: Hảo

 • *** Mã số: 049
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Mỹ đen
1.500.000K

Nick name: Mỹ đen

 • *** Mã số: 048
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 24
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Cường
1.200.000K

Nick name: Cường

 • *** Mã số: 23
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 19cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Thuận
1.200.000K

Nick name: Thuận

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1995
 • *** Hàng dài: 20cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 41
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Manhb
1.500.000K

Nick name: Manhb

 • *** Mã số: 42
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Huy phạm
1.500.000K

Nick name: Huy phạm

 • *** Mã số: 041
 • *** Năm sinh: 1994
 • *** Hàng dài: 23cm
Bảo
1.500.000K

Nick name: Bảo

 • *** Mã số: 040
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 22cm
Khánh
1.200.000K

Nick name: Khánh

 • *** Mã số: 039
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 22cm
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 038
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 22cm
Trung
2.000.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 7
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 046
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 21cm
Thịnh
1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** Mã số: 045
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
0931622570
0931622570
0931622570